Centrum Szyfrów

Mediateka Centrum Szyfrów Enigma

Tu każdy zainteresowany może bezpłatnie korzystać z wciąż powiększanego zasobu fascynujących materiałów cyfrowych poszerzających tematykę CS Enigma. Wywiady ze świadkami historii, filmy czy zdjęcia pozwalają zaspokoić głód wiedzy najbardziej dociekliwych odwiedzających.

By mieć gwarancję dostępnego miejsca, należy wcześniej ustalić termin mailowo, telefonicznie lub osobiście. Warunki dalszego wykorzystywania materiałów ustala się indywidualnie z pracownikiem.

Kontakt: maksym.kempinski@pcd.poznan.pl  

Mediateka