Centrum Szyfrów Enigma na INSECON

Centrum Szyfrów Enigma było gościem podczas Międzynarodowego Kongresu Cyberbezpieczeństwa INSECON.

Na stoisku, wśród innych wystawców, opowiadaliśmy o początkach szyfrów oraz o działaniach trzech polskich kryptologów, których praca i złamanie Enigmy zapoczątkowały rewolucję cyfrową, która trwa do dziś. To dzięki nim dzisiaj możemy mówić o cyberbezpieczeństwie i najnowszych sposobach utajniania danych.

Nie zabrakło rozmów z uczestnikami konferencji oraz innymi wystawcami, a także wymiany doświadczeń w podejmowaniu działań w obszarze promocji cyberbezpieczeństwa.

Znaleźliśmy też czas na wspólne szyfrowanie. Chociaż metody takie jak szyfr Cezara, skytale czy cylinder Jeffersona nie są już używane do utajniania informacji, to stanowią podwaliny kryptografii i wciąż warto wiedzieć, jak działają. Dużą uwagę przyciągał nasz edukacyjny model Enigmy oraz płachty Zygalskiego. Wielu uczestników po wizycie na naszym stanowisku już nie może się doczekać zobaczenia całej ekspozycji pełnej szyfrów, opowieści, zagadek i multimedialnych stanowisk.

Bardzo dziękujemy organizatorom za zaproszenie do zaprezentowania historii, która tak wpłynęła na losy świata i obecnego cyberbezpieczeństwa.

Fot. Łukasz Gdak/PCD, Hubert Okonowicz/PCD