Centrum Szyfrów Enigma - kim jesteśmy?

24 września 2021 roku na mapie kulturalnej Poznania pojawiło się Centrum Szyfrów Enigma.

Centrum Szyfrów Enigma im. Mariana Rejewskiego, Henryka ZygalskiegoJerzego Różyckiego to nowa marka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, miejskiej instytucji kultury zarządzającej Bramą Poznania, Traktem Cesarsko-Królewskim, Fest Fyrtlem czy Galerią Śluza. Powstało dzięki społecznej inicjatywie upamiętnienia wkładu poznańskich kryptologów w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej, przy wsparciu władz miasta i regionu. To projekt o łącznej wartości ok. 30 mln zł, z czego wkład Miasta Poznania to 16 mln zł. Uniwersytetu A. Mickiewcza 4 mln zł., a 10, 3 mln zł pochodzi z funduszy unijnych – w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

15 lutego 2018 roku Miasto Poznań, UAM oraz obecne Poznańskie Centrum Dziedzictwa zawarły trójstronną umowę celem organizacji w Collegium Martineum nowej placówki historyczno-edukacyjnej poświęconej pamięci poznańskich kryptologów, historii złamania szyfrów Enigmy, a także historii szyfrów, matematyki i informatyki.

Ekspozycję CSE ulokowano dokładnie w tym samym miejscu, w którym przed wojną studenci Uniwersytetu Poznańskiego: Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki rozpoczynali prace nad złamaniem szyfrów Enigmy. Wystawa CSE łączy narrację o polskich kryptologach z teraźniejszością – opowiadając również o zainicjowanym przez ich prace rozwoju świata cyfrowego.

Centrum Szyfrów Enigma buduje świadomość, że historia złamania szyfru Enigmy zaczęła się w Poznaniu. Odkrywa tajemnice i opowiada historie, które zmieniały bieg dziejów. Pokazuje jak wiedza, nauka, technologia i współpraca inspirują do wielkich odkryć i wpływają na naszą rzeczywistość. Działaniom CSE przyświeca hasło: „Prawdziwa historia. Wyzwanie dla umysłu”. Podkreśla ono dwa zasadnicze wątki w ofercie Centrum: opowieść o sukcesie polskich geniuszy w procesie łamania szyfrów Enigmy oraz znaczenie takich wartości, jak intelektualna odwaga, dociekliwość, czy znaczenie pracy zespołowej. Akcentuje również edukacyjny wymiar przyszłej oferty Centrum Szyfrów Enigma.

CSE włącza się również w proces rewitalizacji ulicy Święty Marcin oraz w proces dokumentowania historii gmachu, w którym się znajduje. Służą temu inicjatywy, które podejmujemy – takie jak np. realizowany wspólnie z Wydziałem Historii UAM projekt Historia Miejsca, dokumentujący przeszłość budynku Collegium Martineum, w którym mieści się CSE.

Centrum otworzyło się dla zwiedzających w końcu września 2021 o roku. Nasza multimedialna ekspozycja ma maksymalnie angażować odwiedzających. Nad aranżacją ekspozycji, audioprzewodnikami oraz filmami związanymi z wystawą pracowała krakowska firma New Amsterdam.

Na bieżąco pozyskujemy również artefakty na potrzeby naszej wystawy. Są to m.in. oryginał polskiej repliki maszyny szyfrującej Enigma, pozyskany w depozyt czasowy z Muzeum Historii Polski w Warszawie, pamiątki po naszych kryptologach (zdjęcia, listy, przedmioty osobiste) w ramach depozytów czasowych oraz artefakty – takie, jak wobulator, klucz radiotelegraficzny boczniak oraz kalendarz Kriegsmarine.

Naszą ofertę można śledzić na www.csenigma.pl oraz na profilach społecznościowych: FacebookInstagram i YouTube.

CS Enigma

Ul. Święty Marcin 78 Poznań

Godziny otwarcia:

Wtorek – piątek 9.00 – 17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.)

Sobota – niedziela 10.00 – 18.00 (ostatnie wejście o godz. 17).

Kontakt dla mediów

Hubert Okonowicz, specjalista ds. promocji Centrum Szyfrów Enigma
Email: hubert.okonowicz@pcd.poznan.pl
Tel. kom.: 510 656 008

Do pobrania