Niemcy na tropie kryptologów

Dekonspiracja ściśle tajnej operacji łamania Enigmy była o krok. Kilkakrotnie „największa tajemnica II wojny światowej” była bliska ujawnienia.
 
W Warszawie Niemcy znaleźli także tzw. paski wypłat. Zainteresowały ich wysokie pensje i nagrody pieniężne wypłacane cywilnym pracownikom wojska. Lampka alarmowa zapaliła się m.in. w przypadku wysokich wynagrodzeń dla trzech młodych matematyków, absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego. Należało ich odszukać i zapytać, za co tak sowicie wynagradzało ich wojsko…

Przeczytajcie najnowszy artykuł prezentowany w zasobach Enigmy online, autorstwa Szymona Mazura z Wydawnictwa Miejskiego Posnania.