Rezydencje artystyczne 2023

Poznańskie Centrum Dziedzictwa – instytucja kultury Miasta Poznania zarządzająca Centrum Szyfrów Enigma zaprasza do udziału w naborze do programu rezydencji artystycznych w Centrum Szyfrów Enigma w 2023 r.  

Celem programu jest inicjowanie projektów artystycznych kreowanych na styku różnych dziedzin. Główne hasło tegorocznej Rezydencji CSE to SZYFRODZIEWCZYNY, a pierwszoplanowy obszar tematyczny Rezydencji to szeroko pojęte zagadnienia, dedykowane roli i osiągnięciom kobiet w historii kryptologii oraz pokrewnych jej dziedzinach nauki, takich jak matematyka czy informatyka.

Więcej o Szyfrodziewczynach.

Szczegółowe zasady naboru oraz udziału w programie określa regulamin dostępny na stronie Rezydencji.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca 2023 r. pod adresem: rezydencje@csenigma.pl 

Informacji na temat programu udziela:

Katarzyna Kucharska

katarzyna.kucharska@pcd.poznan.pl

tel.: 61 88 84506