Opis działań

Czym jest dla nas edukacja?

Chcemy, żeby edukacja w Centrum Szyfrów Enigma była dla Was przygodą. Przygotowaliśmy przestrzeń do nieskrępowanej wymiany myśli i bezpiecznego popełniania błędów. Zapraszamy Was do wspólnego odkrywania otaczającego świata i dziedzictwa Poznania, poznawania ciekawych osób, do wzięcia udziału w niezwykłych wydarzeniach i przełomowych inicjatywach.

Wierzymy, że edukacja w instytucji kultury stwarza wyjątkową okazję do rozwoju i budowania więzi międzyludzkich.

Podstawą proponowanych przez nas spotkań jest zaangażowanie w nie wszystkich stron. Stawiamy na aktywne uczestnictwo, inspirujemy do samodzielnego zdobywania wiedzy i wyciągania wniosków, zachęcamy do interakcji w grupie lub wewnątrz rodziny, pomagamy rozwijać umiejętności społeczne i komunikacyjne.

Wykorzystujemy szereg metod i form pracy oraz pomocy dydaktycznych, takich jak: praca w grupie, zabawa ruchowa, obserwacja kierowana, praca konstruktorska, rozmowa, mapa myśli, wykorzystanie nośników znajdujących się na ekspozycji oraz w Strefie Szyfrów. Wciąż poszukujemy nowych metod pracy, inspirowanych różnymi dziedzinami życia. Kreatywność nie jest w naszym rozumieniu momentem, jest procesem, który prowadzi Was, a także nas do oryginalnych rozwiązań.

Bazą tematyczną proponowanych aktywności jest oczywiście treść ekspozycji Centrum Szyfrów Enigma. To jednak nie wszystko – zawsze zwracamy uwagę na aktualne trendy, wydarzenia, kwestie społeczne i zagadnienia związane ze środowiskiem przyrodniczym.

 

Edukacja to przygoda! 

Zapraszamy do wspólnego odkrywania początków kryptologii i historii złamania szyfru Enigmy. W naszych działaniach edukacyjnych stawiamy na aktywne uczestnictwo, inspirujemy do samodzielnego zdobywania wiedzy i wyciągania wniosków, zachęcamy do interakcji, pomagamy rozwijać umiejętności społeczne i komunikacyjne oraz budować więzi.