Ochrona danych osobowych

Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Poznańskim Centrum Dziedzictwa:

imię i nazwisko: Łukasz Bartoszyński
adres: ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
adres email: iod[at]pcd.poznan.pl