Współpraca samorządowa

Współpraca samorządowa

Poznańskie Centrum Dziedzictwa oraz Centrum Szyfrów Enigma blisko współpracują z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, który jako pierwszy podjął temat promocji historii polskiego sukcesu kryptologicznego i pamięci o jego bohaterach.

Urząd Marszałkowski już w 2017 roku zainicjował współpracę między samorządami w całej Polsce, które związane są z historią złamania szyfru Enigmy przez polskich kryptologów. Samorządy te to przedstawiciele różnych regionów Polski: Mazowsza, Kujaw i Pomorza, Śląska, czy Wielkopolski. Miejscowości, które rozsypane na mapie Polski tylko pozornie nic nie łączy. A jednak! Nasz wspólny temat to „Pogromcy Enigmy”.

Łączą nas postaci, takie jak:

  • Marian Rejewski
  • Henryk Zygalski
  • Jerzy Różycki
  • Prof. Zdzisław Krygowski
  • Maksymilian Ciężki
  • Gwido Langer
  • Antoni Palluth
  • Leonard i Ludomir Danilewiczowie
  • Tadeusz Heftman

Genialne umysły i praca zespołowa nad wielkim wyzwaniem, które podjęli z sukcesem, choć mówiono i myślano, że chcą dokonać niemożliwego.

Samorządy i pogromcy Enigmy:

Wydarzenia: