Słowa kluczowe: dziewczyny w STEM

Tak było…

Konferencja Słowa kluczowe: dziewczyny w STEM, która odbyła się 20 kwietnia zgromadziła prawie 80 nauczycielek i nauczycieli! To był bardzo intensywny i dynamiczny dzień. Poza częścią oficjalną dużo działo się w kuluarach – wiele ważnych rozmów, masa nawiązanych kontaktów i nowych pomysłów. A skoro o nowych pomysłach mowa, to ankieta, którą przeprowadziliśmy wśród uczestniczek i uczestników dała nam odpowiedź, o czym będzie kolejne wydarzenie w ramach cyklu: Słowa kluczowe, ale tego jeszcze nie zdradzimy. Powiemy tylko tyle: gorący temat!

Co wybrzmiało najmocniej

Zrozumienie problemów dziewcząt w edukacji STEM pozwala na podjęcie działań, które pomogą im pokonać różne przeszkody i zachęcą do dalszej nauki w tych dziedzinach. Zobaczcie, jakie tezy pojawiały się najczęściej.

1. Dziewczyny powinny mieć wyrównane możliwości rozwoju zainteresowań naukami ścisłymi i przyrodniczymi, a co za tym idzie wyboru późniejszej kariery.

2. Jeśli dziewczynki są mniej skłonne do wybierania dziedzin STEM, oznacza to, że rynek pracy zostaje pozbawiony wielu utalentowanych osób.

3. Dziedziny STEM odgrywają ważną rolę w gospodarce i będą jeszcze bardziej rozwijać się w przyszłości. Dziewczyny, które rezygnują z edukacji lub nie są do niej motywowane tracą szansę na dobrze płatne prace.

4. Dziewczyny wprowadzają inną perspektywę podczas rozwiązywania problemów, są tym samym w stanie wprowadzić innowacje do dziedzin STEM. Im więcej różnorodności, tym większe prawdopodobieństwo, że zostaną znalezione najlepsze rozwiązania.

5. Dziewczyny rzadziej wybierają kariery związane z nauką, technologią, inżynierią i matematyką, co wynika m.in. z braku wzorców do naśladowania i przestarzałych modeli edukacji. Pokazujmy w szkołach “role models” – czyli w tym wypadku kobiety, które stanowią wzór do naśladowania w danej dziedzinie.

6. Dziewczynki potrzebują języka, który zwiększy ich poczucie wartości i przekona je, że są ważne i mają wiele do zaoferowania. Włączający język może pomóc w budowaniu pewności siebie i motywacji.

7. Język może wpływać także na sposób myślenia i wzmacniać stereotypy, które utrudniają dziewczynkom rozwijanie swojego potencjału w dziedzinach STEM. Włączający język może pomóc w zachęceniu dziewcząt do rozwoju w dziedzinach, w których są one niedostatecznie reprezentowane oraz przekonać je, że ich obecność jest ważna.

Notatki

Energetyczne i inspirujące wystąpienia naszych prelegentek w formie notatek graficznych podsumowała Joanna Redzimska. Znajdziecie je poniżej w galerii. Te oryginalne połączenia słów kluczowych i obrazów pozwalają na lepsze rozumienie i zapamiętanie wiadomości, a tym, którzy nie mogli być z nami przybliżą główne zagadnienia wystąpień.

O konferencji

Konferencja Słowa kluczowe: dziewczyny w STEM jest jednym z działań, które realizujemy w 2023 roku w ramach projektu SZYFRODZIEWCZYNY. Program konferencji objął wystąpienia specjalistek z różnych dziedzin, które zajmują się działalnością naukową, edukacyjną lub popularyzatorską związaną z angażowaniem dziewcząt w edukację opartą o STEM (z ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Naszym celem jest inspirowanie szkół/ środowiska nauczycielskiego do podejmowania aktywności, które będą wspierać sprawczość dziewczyn w obszarze nowych technologii oraz przełamywania stereotypów w myśleniu o „męskich” i „kobiecych” zawodach, zainteresowaniach czy dziedzinach gospodarki.

Prelegentki:

 • dr Monika Herkt, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Prawdziwa historia jest także o kobietach
 • Karolina Wasielewska, Girls Gone Tech, Spokojnie, panowie! Czyli dlaczego mężczyźni nadają się do IT tak samo jak kobiety
 • Katarzyna Kucharska, Centrum Szyfrów ENIGMA, Projekt „Szyfrodziewczyny” w Centrum Szyfrów Enigma, czyli o strategiach kształtowania herstorycznych narracji w nowoczesnej instytucji kultury
 • dr hab. prof. UAM Edyta Głowacka-Sobiech, Kobiety, nauki ścisłe i podręczniki. Czy to się da połączyć?
 • dr Marta Mazurek, Na początku było słowo. Równość płci w języku
 • dr inż. Anna Gayer, Fundacja Perspektywy/Women in Tech, Dlaczego powinniśmy ułatwiać dziewczynkom dostęp do nowych technologii i wzmacniać rozwój zainteresowań w kierunku STEM
 • dr hab. prof. UAM Iwona Chmura-Rutkowska, Małe szkolne działania, które tworzą wielką zmianę. Jak wspierać potencjał i talenty dziewcząt w dziedzinach STEM i IT?
 • Małgorzata Dynowska, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Aktywne wsparcie – gotowe rozwiązania edukacyjne dla dziewczyn

Uczestnicy/uczestniczki:

Nauczyciele i nauczycielki z Wielkopolski, wszystkie etapy edukacyjne, nauczyciele/ki szkół powiązanych z postaciami kryptologów, inżynierów, wojskowych stojących za sukcesem złamana szyfru Enigmy

Partnerzy:

 • Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 • Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji
 • Strefa Plus Jeden

Matronaty/patronaty:

 • Fundacja Women in Tech
 • Gdy nauka jest kobietą (UAM)
 • Fundacja Muzeum Historii Kobiet

Słowa kluczowe: dziewczyny w STEM jest częścią ogólnopolskiej kampanii Dziewczyny na politechniki! / Dziewczyny do ścisłych! zainicjowanej w 2007 roku przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Fundację Edukacyjną Perspektywy

Program merytoryczny:

Anna Mieszała, liderka zespołu ds. edukacji, anna.mieszala@pcd.poznan.pl 

Organizacja:

Joanna Szafrańska-Senenko, specjalistka ds. edukacji, joanna.szafranska-senenko@pcd.poznan.pl

Zobacz więcej: BROSZURA INFORMACYJNA