O Centrum

Idea Centrum

Centrum Szyfrów Enigma to miejsce prezentujące historię złamania szyfrów Enigmy przez polskich kryptologów, którzy swoją pracę rozpoczęli w Poznaniu. Opowiada także o historii utajniania informacji na przestrzeni dziejów oraz o rozwoju świata komputerów i informatyki. 

Centrum Szyfrów Enigma opowiada prawdziwą historię sukcesu polskich matematyków. Upowszechnia ją i prezentuje na tle wyzwań dla umysłu: historii szyfrów oraz zmian technologicznych na świecie.

Za pośrednictwem multimedialnej, interaktywnej ekspozycji przedstawia historię złamania szyfrów maszyny Enigma przez polskich kryptologów: Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego. Upowszechnia i popularyzuje historię wkładu polskich matematyków w zwycięstwo aliantów w II wojnie. Pokazuje, jak historia ta miała wpływ na kształtowanie się dzisiejszego cyfrowego świata.

Centrum Szyfrów Enigma jest marką Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, instytucji kultury miasta Poznania.