Szyfrodziewczyny

IDEA

Centrum Szyfrów Enigma to miejsce, które w angażujący odbiorców sposób pokazuje historię złamania szyfrów Enigmy przez polskich kryptologów, opowiada o historii utajniania informacji na przestrzeni dziejów oraz o rozwoju świata komputerów i informatyki. Projekt “SZYFRODZIEWCZYNY” włącza w tę narrację inspirujące historie o życiu i osiągnięciach wybitnych filozofek, matematyczek, naukowczyń, wynalazczyń, kryptolożek i szyfrantek, bohaterskich kurierek i łączniczek oraz wielu innych nieznanych bohaterek.

Celem projektu “SZYFRODZIEWCZYNY” jest przywrócenie należnej pamięci oraz popularyzacja wiedzy o wybitnych kobietach, prekursorkach w dziedzinie nauk matematycznych, filozoficznych, informatycznych, w kryptologii i służbach wywiadowczych w czasie II wojny światowej, a także o prekursorkach rewolucji cyfrowej.

Opowiadając o dziedzictwie kobiet, związanych z kryptologią i pokrewnymi jej dziedzinami nauki, chcemy przyczynić się do uzupełnienia rozproszonych luk związanych z ich obecnością oraz widocznością w historii.

Realizując cel upowszechniania i ochrony dziedzictwa Poznania, zawsze nawiązujemy do idei interpretacji dziedzictwa. Dzięki niej opowiadamy o dziedzictwie przystępnym językiem, aktywnie angażując odbiorców i odbiorczynie oraz odwołując się do ich doświadczeń. Stosując się do tej zasady również i tym razem zadbaliśmy o to, aby projekt “SZYFRODZIEWCZYNY” objął swym programem cały wachlarz wydarzeń, od tych o charakterze badawczym oraz edukacyjnym, po wydarzenia kulturalne i artystyczne.

Wierzymy, że projekt “SZYFRODZIEWCZYNY”, realizowany przez Centrum Szyfrów Enigma razem z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, w oparciu o wspólne dla obu instytucji dziedzictwo nauki i dziedzictwo miejsca, pozwoli stworzyć w Poznaniu nowoczesną platformę wiedzy i dialogu, otwartą dla szerokiego grona odbiorczyń i odbiorców, w szczególności dla dziewczyn i kobiet, planujących lub rozwijających swoje kariery w STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics).

Katarzyna Kucharska

kuratorka projektu

 

WSPÓŁPRACA

W związku z projektem „Szyfrodziewczyny”, Poznańskie Centrum Dziedzictwa oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzący projekt „Gdy nauka jest kobietą”, podpisali 18 kwietnia 2023 r. list intencyjny o współpracy. Połączenie sił i potencjałów obu instytucji, związanych z tematem wkładu kobiet w rozwój nauki, historię Polski i świata, w szczególności w historię tzw. rewolucji cyfrowej, służyć ma wspieraniu obu projektów na zasadach partnerstwa.

Partnerem Poznańskiego Centrum Dziedzictwa od początku realizacji projektu „Szyfrodziewczyny” jest Fundacja Muzeum Historii Kobiet, która powstała, by łączyć polskie inicjatywy herstoryczne oraz urzeczywistnić projekt powstania Muzeum Historii Kobiet w Polsce, jako nowoczesnej placówki kulturalno-edukacyjnej oraz naukowo-badawczej.

 

Zespół:

Katarzyna Kucharska – kuratorka

Monika Wolska – ilustratorka

Kamila Pluta – współpraca

Tomasz Blimel – współpraca

Maksym Kempiński – współpraca

 

Informacji o projekcie udziela:

Katarzyna Kucharska

katarzyna.kucharska@pcd.poznan.pl

tel.: 61 88 84506