O Centrum

Rezydencje

Centrum Szyfrów Enigma jest otwarte na wszelkie konteksty kulturowe, w tym artystyczne, złamania szyfru Enigmy oraz historii bohaterów stojących za tym wydarzeniem. Intencją Centrum jest wspieranie projektów i twórczych poszukiwań upamiętniających udział Polaków w złamaniu szyfru Enigmy. W ramach rezydencji w CSE chcemy wspierać ciekawe projekty kreowane na styku różnych dziedzin, pogłębiające współpracę CSE ze społecznością lokalną, w szczególności społecznością związaną z ulicą Św. Marcin, na różnych poziomach.

W 2023 roku rezydencję artystyczną prowadzą Zuzanna Kamińska i Weronika Jaźwińska. Tegoroczna rezydencja dotyczyć będzie projektu muralu i zinu o Polskich Szyfrodziewczynach. Pierwsze wydarzenia odbywać się będą jesienią 2023.

Nasi rezydenci: