#AKTYWATOR WLKP

Polsko-ukraiński tydzień z grą „Szyfry do poznania”

Udostępniamy grę Szyfry do poznania w języku ukraińskim! Wciąż możecie zagrać w nią również w języku polskim.

Gra miejska „Szyfry do poznania” upamiętnia poznańskie początki złamania szyfru Enigmy – wydarzenia, które zmieniły losy II wojny światowej i uratowały miliony ludzkich istnień.

Główną ideą gry jest zaprezentowanie miejsc oraz historii osób związanych z tymi wydarzeniami w formie emocjonującej rywalizacji z agentem przeciwnika.

Na graczy będą czekać liczne wyzwania, których rozwiązanie zaważy na losach świata.

Terminy: 15.10.2022 – 23.10.2022

Czas trwania: rozgrywka ok. 120 minut

Miejsce startu: Centrum Szyfrów Enigma

Warunki udziału: posiadanie urządzenia mobilnego z dostępem do internetu, geolokalizacją oraz zainstalowaną aplikacją ActionTrack.

Udział bezpłatny.

 

Tłumaczenie / Переклад

 

Польсько-український тиждень з грою Шифри до пізнання

Презентуємо гру Шифри до пізнання українською мовою! Ви надалі можете також заграти в неї польською мовою.

Міська гра „Шифри до пізнання” стосується познанських початків зламання шифру Енігми – події, яка змінила долю Другою світової війни і врятувала мільйони людських життів.

Головною ідеєю гри є представлення місць та історії осіб, які зв’язані з тими подіями у формі цікавого змагання з агентом противника.

На гравців будуть чекати багато викликів, вирішення яких вплине на долю світу.

Терміни:15.10.2022 – 23.10.2022

Час гри: близько 120 хвилин

Місце початку: Центр Шифрів Енігма

Умови участі: Мати мобільний телефон з доступом до інтернету, геолокацією і встановленим додатком ActionTrack.

Ціна: безкоштовно, без білетів

_______________________________________________________

Warsztaty Robotyki Lego

 

Zapraszamy dzieci polskie i ukraińskie w wieku 8-12 lat na dwudniowe warsztaty weekendowe dla młodych konstruktorów i konstruktorek.

W trakcie warsztatów w Centrum Szyfrów Enigma dzieci zapoznają się z podstawami robotyki – zbudują oraz zaprogramują własne urządzenia w oparciu o zestaw edukacyjny klocków LEGO® Education.

Podczas dwudniowych spotkań w dzieci poznają również najciekawsze miejsca w Centrum Szyfrów Enigma nawiązujące do zagadnień cyfrowego rozwoju świata. Dowiedzą się także, czy roboty mogą być artystami i jak chronić nasze dane na co dzień. Będzie to spotkanie z nowoczesnymi technologiami oraz naukami ścisłymi w formie zabawowej. Warsztaty prowadzone będą w dwóch językach: polskim i ukraińskim.

Termin: 22-23 października 2022, godzina 11:00

Miejsce: Strefa Szyfrów CSE, ekspozycja CSE

Zapisy na warsztaty:  BRAK WOLNYCH MIEJSC

Obowiązuje limit miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Tłumaczenie / Переклад

 

Майстер-класи Робототехніки Lego

Запрошуємо польських і українських дітей у віці 8-12 років на дводенні майстер-класи у вихідні дні для молодих конструкторів і конструкторок.

В процесі майстер-класів в Центрі Шифрів Енігма діти отримають початкові знання з робототехніки – збудують і запрограмують власні прилади на підставі дидактичних кльоцків LEGO® Education.

Під час дводенних зустрічей діти також ознайомляться з найцікавішими місцями в Центрі Шифрів Енігма, які пов’язані з цифровим розвитком світу. Вони також дізнаються чи роботи можуть бути артистами і як щоденно оберігати наші дані. Це буде зустріч з сучасними технологіями і точними науками в ігровій формі. Майстер-класи проводитимуться двома мовами: польською і українською.

Термін: 22-23 жовтня 2022, 11:00

Місце: Зона Шифрів Центру Шифрів Енігма, експозиція Центру Шифрів Енігма

Записи на майстер-класи: НЕМАЄ ВАКАНСІЙ

Кількість місць обмежена, враховується порядковість записів.

_______________________________________________________

#AKTYWATOR WLKP- wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim”, współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Wydarzenie integrujące dla odbiorców polsko i ukraińskojęzycznych.