Centrum Szyfrów Enigma w Oxfordzie na HistoCrypt 2024

Centrum Szyfrów Enigma jest coraz bardziej rozpoznawalne w Europie, zwłaszcza wśród specjalistów i fanów tematyki szyfrów. Dowodem na to była wizyta Centrum Szyfrów Enigma na tegorocznej międzynarodowej konferencji kryptologicznej HistoCrypt w Wielkiej Brytanii.

HistoCrypt odbywa się co roku w wybranym kraju Europy. W roku ubiegłym gościł w Deutches Museum w Monachium, w tym – w dniach 25-27 czerwca – w Kellogg College w Oxford oraz w słynnym brytyjskim ośrodku kryptologicznym w Bletchley Park. To spotkanie miłośników tematyki szyfrów i kodowania oraz dekodowania informacji z całego świata. W tym roku do Oxford zjechało ich aż stu, by dyskutować o znanych i nieznanych aspektach kryptologii. Dzięki wsparciu Ambasady RP w Londynie, wśród uczestników konferencji po raz pierwszy znaleźli się także przedstawiciele Centrum Szyfrów Enigma, marki Poznańskiego Centrum Dziedzictwa! Kierownicy marki, Piotr Bojarski i Marcin Słomiński w obecności Dermota Turinga, bratanka Alana Turinga, zaprezentowali międzynarodowemu audytorium misję i działalność instytucji oraz opowiedzieli o poznańskich początkach sukcesu, jakim było złamanie szyfru Enigmy przez polskich kryptologów w latach 30. ubiegłego wieku.

Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem. W ręce uczestników konferencji trafiły też wydane w języku angielskim ulotki poświęcone placówce oraz jego patronom: Marianowi Rejewskiemu, Henrykowi Zygalskiemu oraz Jerzemu Różyckiemu. Trzydniowa konferencja, która zakończyła się zwiedzaniem ośrodka kryptologicznego oraz Narodowego Centrum Komputerów w Bletchley Park, była okazją do licznych rozmów z osobami, którym bliska jest nie tylko tematyka szyfrów, ale również historia.

Centrum Szyfrów Enigma serdecznie dziękuje Ambasadzie RP w Londynie za wsparcie finansowe i logistyczne w przygotowaniu wizyty, a organizatorom konferencji za życzliwe przyjęcie.