CSE Open Lab #1

Prowadzony przez Patryka Piłasiewicza CSE Open Lab to otwarta pracownia, miejsce zdarzeń i kreatywnych spotkań z pogranicza sztuki i innych dziedzin. Inspiracją do działań dla twórczyń i twórców biorących udział w Open Labie stanowi narracja i konteksty historyczno-technologiczne wystawy głównej w CSE.

CSE Open Lab NR 1: 10.11.2021,
godz.17-19:00
Zapisy na wydarzenia w ramach CSE Open Lab odbywają się mailowo pod adresem: openlab@csenigma.pl.

Ze względu na stosowanie zasad reżimu sanitarnego liczba uczestników jest ograniczona, dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Opis wydarzenia:

Synteza dźwięku jest jedną z form tworzenia zdarzeń audialnych: utworów, brzmień peryferyjnych czy soundscape’ów. Dźwięk, generowany przez oscylatory, filtrowany i poddawany różnym formom modulacji elektronicznej stanowi niewyczerpane źródło kompozytorskich ispiracji.

Sztuka tworzenia muzyki za pomocą syntezatorów zakorzeniona jest w odkryciach technologicznych ściśle związanych z kryptologią. Ukrywanie informacji w szumie, stosowanie noise’u jako maski, używanie filtrów bandpass w procesie szyfrowania komunikatów w przestrzeni nasłuchowej to tylko niektóre elementy wiedzy źródłowej dzisiejszych twórców elektronicznych.

Na kolejnych zajęciach CSE OPEN LAB przyjrzymy się niezwykłemu urządzeniu: syntezatorowi modularnemu ERICA SYNTHS BLACK SYSTEM III. Instrument, złożony z 16 elementów stanowi kompletne środowisko programistyczne, wykorzystujące syntezę subtraktywną, analogowe oscylatory (podobne do tych, których używano podczas nasłuchu kryptologicznego), wielopolowe filtry i moduły logiczne. Przeanalizujemy tor dźwiękowy i warianty algorytmów, możliwe do zaprogramowania na wielogłosowym sekwencerze. Każdy krok w tworzeniu zdarzenia dźwiękowego zapiszemy poprzez łącznicę kablową – podobną do tej, która była użyta w maszynie szyfrującej Enigma.

Posłuchamy, jak brzmią szyfry zaprogramowane przez nas w muzycznym języku, na obrzeżu kompozycji, programowania i kryptologii.