Do wszystkich dziedzin, którymi się zajmował – od eksperymentów chemicznych w dzieciństwie, przez obserwacje astronomiczne, różne gałęzie matematyki, aż po podwaliny informatyki, które zaczął tworzyć po wojnie – Turing podchodził podobnie.

Jego pracę cechowała ogromna, niemal dziecięca ekscytacja, zainteresowanie najmniejszymi, nawet abstrakcyjnymi detalami i umiejętność znajdowania połączeń, których nikt inny nie zauważał.

Jego największe dzieło, czyli maszyna Turinga, powstało właśnie jako koncepcja bardzo abstrakcyjnego dowodu matematycznego. Turing założył w nim istnienie maszyny, która mogłaby rozwiązać dowolny problem matematyczny dzięki dobieraniu odpowiednich algorytmów.

Turing już w 1950 roku założył, że na pewnym etapie rozwoju technologii maszyny opanują sposób „myślenia” podobny do ludzkiego. Krokiem do realizacji tego pomysłu stał się zbudowany w Bletchley Park Colossus.

Mimo że powstania, a nawet upowszechnienia działających komputerów ojciec informatyki nie dożył to kierunek ich rozwoju określił z zaskakującą dokładnością. Zaproponowany przez niego test Turinga nadal bywa używany przy badaniu współczesnych programów AI.

[ENG]:

ZOBACZ ARCHIWUM ALANA TURINGA

PRZECZYTAJ ESEJ ALANA TURINGA

ZOBACZ ZAPIS ROZGRYWKI SZACHOWEJ W PROGRAMIE ALANA TURINGA

POSŁUCHAJ NAGRANIA AUDYCJI Z UDZIAŁEM ALANA TURINGA