Podpisanie listu intencyjnego

Rozwijać wiedzę o wkładzie kobiet w rozwój nauki, w szczególności w historię tzw. rewolucji cyfrowej, będą wspólnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Działać będą na rzecz przywrócenia pamięci o wybitnych kobietach, prekursorkach w dziedzinie nauk matematycznych, filozoficznych, informatycznych, w kryptologii i służbach wywiadowczych w czasie II wojny światowej.

We wtorek 18 kwietnia, w Centrum Szyfrów Enigma, Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska i Dyrektorka PCD dr Monika Herkt-Rynarzewska, podpisały w tej sprawie list intencyjny.

UAM realizuje inicjatywę “Gdy nauka jest kobietą”, natomiast w PCD ruszył projekt “Szyfrodziewczyny”, który stawia sobie za cel odkrycie i opowiedzenie na nowo historii wybitnych kobiet, matematyczek, naukowczyń i absolwentek Uniwersytetu Poznańskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Działania Uczelni i Centrum zakładają organizacje serii spotkań i wykładów historycznych oraz edytony w Centrum Szyfrów Enigma, w trakcie których powstaną nowe wpisy do archiwum, a Wikipedia zostanie uzupełniona o brakujące biografie kobiet. Już jutro Centrum Szyfrów Enigma organizuje konferencję dla nauczycieli/_lek z tzw. szkół patronackich związanych z postaciami Pogromców Enigmy oraz szkół wielkopolskich, której celem jest m.in. wspieranie sprawczości dziewcząt w obszarze STEM, (Science, Technology, Engineering and Math – koncept zwiększający udział tych dziedzin w edukacji).Wspólne działania UAM i CSE zakładają też powstanie archiwum cyfrowego poświęconego wybitnym kobietom w historii. Treści w nim zawarte będą ogólnodostępne – zarówno w Mediatece, jak i w bibliotece Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.