Spotkanie z Juniorem – Elwro-800 Junior w Centrum Szyfrów Enigma!

12 maja o godzinie 17:00 odbędzie się wyjątkowe spotkanie z zespołem konstruktorskim polskiego komputera edukacyjnego Elwro-800 Junior!

Wydarzenie odbędzie się zarówno w formie stacjonarnej, otwartej dla każdej chętnej osoby, jak i w ramach transmisji online!

Adres: ul. Święty Marcin 78
Transmisja: Facebook

Plan wydarzenia obejmuje:

  • Pokaz nowego eksponatu Centrum Szyfrów Enigma,
  • Prezentację profesora Wojciecha Cellarego,
  • Spotkanie i rozmowy z siedemnastoosobowym zespołem konstruktorskim.

Komputer edukacyjny ELWRO-800 Junior

W latach 80. XX wieku władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej doszły do wniosku, że w nowoczesnym państwie konieczna jest edukacja społeczeństwa w zakresie informatyki i korzystania z komputerów. W pewnym stopniu tę rolę mógł spełniać, przeznaczony głównie do wirtualnej rozrywki, Spectrum. Jego ograniczenia sprawiały jednak, ze koniecznym stało się stworzenie czegoś nowego, komputera produkowanego w Polsce, spełniającego podstawowe wymagania techniczne oraz, co najważniejsze, powszechnie dostępnego i przeznaczonego dla edukacji.

Do konkursu ogłoszonego przez władzę przystąpił, jak się później okazało – zwycięski, zespół z Politechniki Poznańskiej, który zaproponował koncepcję komputera Junior. Nie ograniczył się on jednak do jednej maszyny, a zaprojektował cały połączony system. Zestaw zawierał komputer nauczycielski (pełniący rolę serwera) wraz z drukarką oraz połączone z nim siecią lokalną komputery uczniowskie. Nauczyciel wprowadzając na swój komputer program lub dane przy pomocy dyskietki mógł przesłać je bezpośrednio na komputery uczniów. Uczniowie natomiast mogli przesyłać pliki do druku, które były obsługiwane przez drukarkę podłączoną do komputera nauczyciela. Dzisiaj wydaje nam się to rozwiązaniem oczywistym, ale na tamte czasy była to istna rewolucja!

Junior okazał się ostatecznie największym polskim projektem masowej produkcji komputerów. Łącznie wyprodukowano ich kilkanaście tysięcy i jeszcze w 1993 roku około 1/3 wszystkich komputerów szkolnych stanowiły Juniory!

 

Jakie były tego efekty?

– Prawie 2 tysiące szkół i uczelni wyższych otrzymało swoje zestawy komputerów edukacyjnych.
– Dla około miliona uczniów Junior stanowił pierwszy kontakt ze światem komputerów i informatyki.
– Doświadczenia zdobyte w trakcie produkcji i wdrażania tego projektu przyczyniły się do ogromnego rozwoju polskich firm i instytucji.

 

Nazwa

Jak rozszyfrować nazwę polskiego edukacyjnego komputera ELWRO-800 Junior?

Elwo – Jest to nazwa największego producenta komputerów w Polsce,
800 – numer identyfikacyjny serii komputerów wyprodukowanych przez Elwro,
Junior – określenie, które miało za zadanie wskazać, że komputer ten jest przeznaczony na potrzeby edukacyjne.

 

Profesor Wojciech Cellary

Poznaniak z urodzenia, pracownik naukowy uczelni polskich i zagranicznych, aktualnie profesor doktor habilitowany inżynier. Emerytowany wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, aktualnie wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Pracownik uniwersytetów zagranicznych we Włoszech i Francji, zajmujący się zagadnieniami związanymi z technologią elektronicznego biznesu, gospodarki i społeczeństwa cyfrowego oraz przemysłu 4.0.