Trzecia Enigma w Centrum Szyfrów

Dotychczas zwiedzający mogli obejrzeć cywilną wersję Enigmy pochodzącą ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, a także wyjątkową polską replikę maszyny, która jest chlubą Muzeum Historii Polski  w Warszawie.

Tym razem do CSE przyjechała wojskowa wersja Enigmy o numerze A7874. Została wyprodukowana w 1937 roku i była używana przez siły zbrojne oraz służby specjalne III Rzeszy. Na co dzień mogą ją oglądać tylko nieliczni, bowiem pochodzi ona ze zbiorów Agencji Wywiadu. Jak polski wywiad cywilny wszedł w jej posiadanie? Możemy jedynie zdradzić, że otrzymał ją w ramach prezentu od służb specjalnych sojuszniczego kraju.

Agencja Wywiadu to instytucja odpowiedzialna m.in. za rozpoznawanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za przeciwdziałanie im. Do ustawowych zadań AW należą też ochrona kryptograficznej łączności z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz prowadzenie wywiadu elektronicznego.

W prezentacji nowego depozytu CSE udział wzięli:

  • Mariusz Wiśniewski – Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
  • płk Dariusz Matysek – Przedstawiciel Agencji Wywiadu
  • Bartosz Małolepszy – Zastępca Dyrektora Poznańskiego Centrum Dziedzictwa
  • Klaudia Strzelecka – Radna Miasta Poznania
  • Piotr Bojarski – Kierownik Centrum Szyfrów ENIGMA

Pani Radna przemawiała także w imieniu ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęk

Poniżej znajdą Państwo fotorelacje z wydarzenia.

Zdjęcia autorstwa Łukasza Gdaka / PCD.