33. rocznica okupacji studenckiej

17 stycznia 1990 roku doszło do szczególnego wydarzenia w budynku Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w którym to dziś mieści się Centrum Szyfrów Enigma.

Działacze poznańskiego NZS – u, którego przewodniczącym był Filip Kaczmarek, postanowili wykonać odważny ruch i zorganizować akcję okupacyjną KW PZPR. Inicjatorem był działacz NZS, student historii Andrzej Jegliczka. Do akcji przyłączyli się członkowie organizacji „Wolność i Pokój”, Solidarność Walcząca i Konfederacja Polski Niepodległej. Po uprzedniej naradzie konspiratorów w gmachu Collegium Novum, 17 stycznia 1990r. o godz. 6:30 uczestnicy zebrali się pod gmachem, po czym wtargnęli do siedziby Komitetu.

Co było dalej? Przeczytajcie artykuł Maksyma Kempińskiego tutaj.