Komputer ELWRO-800 Junior

Na ekspozycji Centrum Szyfrów Enigma prezentujemy komputer polskiej konstrukcji zaprojektowany na Politechnice Poznańskiej, który miał być głównym narzędziem edukacji informatycznej w Polsce przełomu lat 80. i 90. XXw.

W latach 80. XX wieku władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uświadomiły sobie konieczność upowszechniania komputerów i edukacji społeczeństwa w zakresie informatyki . W tym czasie pojawiały się już w naszym kraju mikrokomputery ZX Spectrum, które mogłyby stać się podstawą komputeryzacji szkół. Przy ówczesnych realiach gospodarczych i politycznych oraz ze względu na ograniczenia eksportu technologii z Zachodu to rozwiązanie było nierealne. Stąd konieczność opracowania i wdrożenia do produkcji własnego mikrokomputera edukacyjnego. Ministerstwo Oświaty i Wychowania ogłosiło konkurs na jego projekt, który miał uwzględniać dwa warunki – kompatybilność z oprogramowaniem ZX Spectrum i wyposażenie sprzętu w napędy dyskietek.

Do konkursu przystąpił, wśród kilku innych, zespół z Politechniki Poznańskiej pod kierownictwem Wojciecha Cellarego i Pawła Krysztofiaka, który zaproponował koncepcję komputera nazwanego Elwro 800 – Junior. Nie ograniczono się tu jednak tylko do pojedynczego urządzenia, a zaprojektowano cały połączony system. Zestaw dedykowany jednej klasie zawierał komputer nauczycielski (pełniący rolę serwera) wraz z drukarką oraz połączone z nim siecią lokalną Junet komputery uczniowskie. Nauczyciel wprowadzając do swojego komputera dane mógł przesłać je bezpośrednio na komputery uczniów, z których mieli oni jednocześnie dostęp do dysku i drukarki przy stanowisku nauczycielskim. Ówcześnie było to rozwiązanie nowatorskie i oryginalne, dostosowane do potrzeb edukacyjnych szkół. Junior wygrał konkurs, a pierwszy raz zaprezentowany został publiczności na Międzynarodowych Targach Poznańskich w 1986 roku. Produkcję komputera zlecono Wrocławskim Zakładom Elektronicznym „Elwro”.

Mimo ówczesnej sytuacji polityczno–gospodarczej, która wpłynęła początkowo na problemy z produkcją, dystrybucją i instalowaniem urządzeń, Junior okazał się ostatecznie największym projektem masowej produkcji polskich komputerów. Łącznie powstało ich kilkanaście tysięcy i jeszcze w 1993 roku około 1/3 wszystkich komputerów szkolnych stanowiły Juniory. W efekcie prawie 2 tysiące szkół i uczelni wyższych otrzymało swoje zestawy, a dla około miliona uczniów Junior stanowił pierwszy kontakt ze światem komputerów i informatyki. Doświadczenia zdobyte w trakcie produkcji i wdrażania tego projektu przyczyniły się do przyszłego rozwoju polskich firm i instytucji z branży informatycznej.

Egzemplarz komputera Elwro 800 Junior – 2 eksponowany na wystawie w Centrum Szyfrów Enigma przekazany został jako depozyt stały przez pana Daniela Możdzyńskiego.

OBEJRZYJ FILM ZE SPOTKANIA Z JUNIOREM

Autor tekstu: Maksym Kempiński/ Centrum Szyfrów Enigma