Tekst

Niemcy na tropie kryptologów

Dekonspiracja ściśle tajnej operacji łamania Enigmy była o krok. Kilkakrotnie „największa tajemnica II wojny światowej” była bliska ujawnienia.

Tekst

Tg S-1 M DUDEK

Za jego pomocą służby specjalne państw Układu Warszawskiego wymieniały się tajnymi informacjami.

Tekst

Komputer ELWRO-800 Junior

Na ekspozycji Centrum Szyfrów Enigma prezentujemy komputer polskiej konstrukcji zaprojektowany na Politechnice Poznańskiej, który miał być głównym narzędziem edukacji informatycznej w Polsce przełomu lat 80. i 90. XXw.

Tekst

Spotkanie z Turingiem

17 stycznia 1940 roku we Francji doszło do spotkania najtęższych w owym czasie umysłów kryptologicznych. Alan Turing przybył do Paryża, gdzie spotkał się z trójką poznańskich kryptologów. Spotkanie miało doniosłe skutki.

Tekst

33. rocznica okupacji studenckiej

17 stycznia 1990 roku doszło do szczególnego wydarzenia w budynku Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w którym to dziś mieści się Centrum Szyfrów Enigma.

Tekst

Dwójka pełna tajemnic

Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego był komórką sztabu zajmującą się m.in. wywiadem, radiowywiadem i kontrwywiadem, a także kryptologią oraz dywersją pozafrontową.

Tekst

Najstarsze szyfry

Pierwsze znane nam szyfry powstały już w czasach starożytnych. Były to proste z naszej perspektywy szyfry oparte na jednym alfabecie (stąd też pochodzi ich fachowa nazwa – szyfry monoalfabetyczne). Już na tym etapie pojawiło się rozróżnienie na szyfry podstawieniowe oraz przestawieniowe.

Tekst

Marian Rejewski – student, matematyk, kryptolog

Marian Adam Rejewski był liderem trójki polskich kryptologów, którzy złamali zasadę działania niemieckiej maszyny szyfrującej.

Tekst

Spotkanie w Pyrach

W lipcu 1939 roku polski wywiad wiedział już, że wybuch wojny jest nieuchronny i że nastąpi niedługo. W tej sytuacji zdecydowano się na ujawnienie faktu złamania Enigmy sojusznikom – Anglii i Francji.

Tekst

Antoni Palluth – niepospolity umysł

Trójkę poznańskich kryptologów, próbujących łamać szyfry Enigmy, wspierała niewielka grupa pracowników radiowywiadu. Wśród nich było dwóch Wielkopolan, byłych powstańców wielkopolskich. Obaj w sposób znaczący przyczynili się do rozwiązania zagadki Enigmy. Byli to pochodzący z Szamotuł Maksymilian Ciężki i Antoni Palluth z podpoznańskich Pobiedzisk.

Tekst

Tajemnice kursu kryptologicznego

Jak wyglądał kurs kryptologiczny, w którym uczestniczyli Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski? Dlaczego zdecydowano się na przeprowadzenie go w Poznaniu? Czy mogło dojść do spotkania dwóch Marianów Rejewskich? Te i wiele innych zagadnień porusza w swoim kolejnym tekście Szymon Mazur!

Tekst

Co stało się z Jerzym Różyckim?

6 stycznia 1942 roku Jerzy Różycki udał się w rejs z Algierii do Francji. Co on tam robił? Jak przebiegała podróż? Jak się skończyła? Zapraszamy do przeczytania tekstu Grzegorza!

Tekst

Zniszczenie Enigmy na poznańskiej Cytadeli.

22 lutego 1945 roku niemiecki szyfrant-radiotelegrafista Gunter Fuchs zniszczył Enigmę, która służyła do szyfrowania depesz wysyłanych z Poznania do Berlina. Szyfrant miał obowiązek zadbać, by maszyna nie dostała się w ręce wroga – miał ją zniszczyć lub uszkodzić tak, by nie nadawała się do użytku. 23 lutego niemieccy obrońcy Poznania poddali się Armii Czerwonej.

Tekst

Zdzisław Krygowski – twórca Kursu szyfrów

Poznaj historię profesora Zdzisława Krygowskiego, który w 1929 roku na prośbę Sztabu Głównego Wojska Polskiego zorganizował w Poznaniu kurs kryptologiczny.

Tekst

Wytwórnia Radiotechniczna AVA – superfabryka

Poznaj historię warszawskiej fabryki AVA.

Tekst

Maksymilian Ciężki – as wywiadu

Ciężki sam podjął próbę złamania szyfrów Enigmy, a gdy to mu się nie udało, wpadł na genialny pomysł zatrudnienia matematyków z Poznania...

Tekst

Praca w ośrodku Cadix

Gdy Niemcy po błyskawicznej kampanii pokonali Francję, Gustave Bertrand postanowił chronić swój największy skarb. Zdecydował, że nie odda Anglikom kryptologów ewakuowanych z PC Bruno. Była to decyzja zła...

Tekst

Tajemnice kursu kryptologicznego

Szefowie polskiego radiowywiadu wierzyli, że możliwe jest odczytanie szyfrów superbezpiecznej niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

Tekst

Anglicy o polskim sukcesie

Po opisaniu przez Gustave’a Bertranda historii łamania szyfrów Enigmy w czasie II wojny światowej pojawiło się wielu „ojców sukcesu”.

Tekst

Studia w Poznaniu i… szyfry

Kryptolodzy Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski studiowali razem w Poznaniu w okresie wspaniałego rozwoju miasta.