Centrum Szyfrów Enigma Liderem Dostępności!

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Poznańskie Centrum Dziedzictwa po raz kolejny zostało wyróżnione nagrodą Lidera Dostępności! 

W 2020 r. nagrodę otrzymała Brama Poznania (w kategorii duży obiekt użyteczności publicznej). Tym razem nagroda w kategorii obiekt zabytkowy trafiła do Centrum Szyfrów Enigma. 

Jak zaznaczają organizatorzy konkursu: fundacja Integracja oraz Towarzystwo Urbanistów Polski, jego celem jest promowanie idei projektowania uniwersalnego i nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które są dostępne dla wszystkich grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. 

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. Uroczystość wręczenia nagród obyła się 28 czerwca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Centrum Szyfrów Enigma zwyciężyło w kategorii „obiekt zabytkowy”, w gronie 7 nominowanych podmiotów: m. in. Skarbca Koronnego Zamku Królewskiego na Wawelu i Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy.

Kapituła konkursu w laudacjach, zwróciła uwagę na fakt, że „twórcy Centrum Szyfrów Enigma (…) wykazali się otwartością i kreatywnością, zadbali o potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności: ruchowej, słuchu, wzroku, intelektualnej, a także potrzeby seniorów i dzieci, dzięki czemu wizyta w Centrum staje się dla każdego gościa atrakcyjnym i wartościowym doświadczeniem”.  

Przypomnijmy, że w Centrum Szyfrów Enigma to inwestycja Miasta Poznania oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dofinansowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, wykonana przez konsorcjum Atrem i Dota i New Amsterdam. Z ramienia Urzędu Miasta Poznania inwestycja była realizowana przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Centrum Szyfrów Enigma posiada wiele udogodnień architektonicznych oraz programowych przygotowanych z myślą o dostępności, w tym wyjątkową w skali kraju Ścieżką ze Słońcem, czyli w języku łatwym do rozumienia. Dostępna jest również ścieżka w polskim języku migowym oraz z audiodeskrypcją.

Koordynatorką dostępności Poznańskiego Centrum Dziedzictwa jest Lucyna Kaczmarkiewicz.