Bletchley Park | Iain Standen

Iain Standen, dyrektor naczelny Bletchley Park Trust odwiedził w 2022 roku Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu.

Po zwiedzeniu ekspozycji CSE podzielił się wrażeniami z ekipą filmową Centrum. Wypowiedział się również na temat możliwości współpracy muzeum kryptologicznego w Bletchley Park (Wielka Brytania) z Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu.

ZOBACZ FILM