Enigma A1192 (Muzeum Historii Polski w Warszawie)

Nowy eksponat w Centrum Szyfrów Enigma jest szczególny: to właśnie ta wersja Enigmy została po raz pierwszy rozpracowana przez Mariana Rejewskiego w grudniu 1932 roku.

Od 21 kwietnia 2023 roku na ekspozycji Centrum Szyfrów Enigma, najnowszej marki Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, prezentowany jest kolejny oryginalny egzemplarz maszyny szyfrującej. Stanowi ona własność Muzeum Historii Polski i został wypożyczony Centrum do końca lipca tego roku.

To maszyna szyfrująca wyprodukowana na początku lat 30-tych XX wieku. Egzemplarz przedseryjny tej wersji Enigmy, jednego z pierwszych typów maszyn szyfrujących, jakie trafiły na wyposażenie armii niemieckiej (wówczas jeszcze Reichswehry). Właśnie taka maszyna została rozpracowana przez Mariana Rejewskiego z Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Generalnego w 1932 roku, gdy odczytał pierwszą rozszyfrowaną depeszę. Tego typu maszyn używały wojska lądowe i siły powietrzne III Rzeszy.

Prezentowana Enigma ma oryginalne wyposażenie wprowadzone w 1938 r., za wyjątkiem zrekonstruowanego pudła transportowego. Jest kompletna dzięki powojennym uzupełnieniom pozyskanym z maszyny typu M3, stanowiącej adaptację Enigmy typu I na użytek Kriegsmarine. Wszystkie elementy maszyny są skonfigurowane odpowiednio dla pierwszej połowy lat 30. XX wieku.

To już czwarta Enigma prezentowana na wystawie Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu, a druga ze zbiorów Muzeum Historii Polski. W ubiegłym roku dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum do Poznania trafiła unikalna, jedyna pokazywana publicznie na świecie, polska wersja Enigmy. W Centrum Szyfrów Enigma pokazaliśmy do tej pory egzemplarze Enigmy ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz ze zbiorów Agencji Wywiadu.