Enigma do usłyszenia – Poznańskie wątki w historii złamania szyfru Enigmy

Posłuchaj jaką rolę w złamaniu szyfru Enigmy odegrał Poznań i dlaczego w latach 30 XX wieku stał się siedzibą filii polskiego Biura Szyfrów. Dowiedz się, jak losy miasta przeplatały się z historią ludzi, którzy zmienili bieg historii.