Polska odpowiedź na Enigmę

Alfa & Enigma. Wykład Michała Nałęcz-Nieniewskiego o tym, jak Polacy krok po kroku poznawali tajemnice niemieckiej maszyny.

Aby w pełni złamać szyfr ENIGMY, Polacy skonstruowali urządzenia ułatwiające im to zadanie. Poszczególne mechanizmy stopniowo odsłaniały przed nimi coraz więcej zasad, wedle których działała kodująca maszyna. Michał Nałęcz-Nieniewski przybliża nie tylko ich historię, ale także stronę techniczną.

ZOBACZ FILM