Bletchley Park | David Kenyon

David Kenyon, historyk Bletchley Park Trust specjalizujący się w historii złamania szyfru Enigmy zwiedził w 2022 roku Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu.

W wywiadzie filmowym udzielonym ekipie Centrum wyjaśnia m.in. dlaczego prawdziwa rola ośrodka Bletchley Park, jaką odegrał w czasie wojny, była tak długo tajna. A także, dlaczego we wspomnieniach słynnego Alana Turinga nie zachowały się żadne zapiski o kontaktach z polskimi kryptologami: Marianem Rejewskim, Henrykiem Zygalskim i Jerzym Różyckim, którzy jako pierwsi złamali szyfr Enigmy w 1932 roku.

ZOBACZ FILM