Enigma do usłyszenia – Złamanie szyfru Enigmy – prosty język

Dowiedz się, jak doszło do złamania szyfru Enigmy oraz poznaj ludzi,  którzy stoją za tym niezwykłym osiągnięciem. Dowiedz się, dlaczego  pokonanie maszyny szyfrującej wydawało się niemożliwe do wykonania i  dlaczego do prac nad Enigmą skierowano studentów matematyki z Poznania.

https://open.spotify.com/episode/0aHni5rfOw5IigJBiB4Puh?si=55085fcc2f324bc8