Enigma do usłyszenia – Złamanie szyfru Enigmy

Dowiedz się, jak doszło do złamania szyfru Enigmy oraz poznaj ludzi, którzy stoją za tym niezwykłym osiągnięciem. Dowiedz się, dlaczego pokonanie maszyny szyfrującej wydawało się niemożliwe do wykonania i dlaczego do prac nad Enigmą skierowano studentów matematyki z Poznania.